ทัวร์อินเดีย  
 
โปรแกรมทัวร์จาริกแสวงบุญ ตามรอยบาทพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ นมัสการสี่สังเวชนียสถานและพุทธสถาน ประเทศอินเดีย เนปาล  
๑ . สวนลุมพินีวัน สถานที่ที่พระโพธิสัตว์เจ้าทรงประสูติจากครรภ์ พระพุทธมารดา
๒ . ตำบลพุทธคยา สถานที่ทรงตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพ้นจากอา นาจของมาร
๓ . เมืองสารนาถ สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาทา ให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก
๔ . เมืองกุสินารา สถานที่ทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ซึ่งพระผู้มีภาคเจ้าที่ทรงตรัสไว้กับพระอานนท์เถระ อันปรากฏไว้อยู่ในพระไตรปิ ฎก ฉบับมหาปรินิพานสูตรที่ว่า 
กำหนดการเดินทาง :: 19 มกราคม ถึง 26มกราคม 2561
สายการบิน :: BHUTAN AIRLINE (BT)

ราคาเริ่มต้น 44,500 บาท
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก  
ณ บริเวณมณฑลใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ พุทธคยา รัฐพิหาร
และเยี่ยมชมถ้ำสัตตบรรณคูหา สถานที่ปฐมสังคยานาพระไตรปิฎก เมืองราชดฤห์ บรรยายธรรมโดย พระมหาธวัชชัย ห่างทุกข์หมด 
กำหนดการเดินทาง :: วันที่ 1 -5 ธันวาคม 2560
สายการบิน :: INDIGO AIRLINE + BHUTAN AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 27,000 บาท
 
โปรแกรมทัวร์จาริกแสวงบุญตามรอยบาทพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมินมัสการสี่สังเวชนียสถานและพุทธสถานประเทศอินเดีย เนปาล
พุทธคยา – ราชคฤห์- กุสนิ ารา-ลุมพินี-สาวัตถี-พาราณสี
กำหนดการเดินทางเดือน ::
19 มกราคม ถึง 26 มกราคม 2561
สายการบิน ::  BHUTAN AIRLINE (BT)

ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
 
โปรแกรมทัวร์จาริกแสวงบุญ ตามรอยบาทพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ นมัสการสี่สังเวชนียสถานและพุทธสถาน ประเทศอินเดีย เนปาล สี่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย และ เนปาล 10  วัน  9 คืน
พุทธคยา –  ราชคฤห์- กุสินารา-ลุมพินี-สาวัตถี-พาราณสี
กำหนดการเดินทางเดือน :: 20 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561
สายการบิน :: INDIGO airline

ราคาเริ่มต้น 28,500 บาท
 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์   : 021752701
อีเมล์    : ticket@thaiairbooking.com 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
 
 
Thaiairbooking.com ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ในราคาประหยัด พร้อมประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้มั่นใจในการเดินทางไปกับเรา ยังมีบริการจองโรงแรม ที่พัก รถยนต์ อย่างครบวงจร และรวบรวมสุดยอดแพคเก็จทัวร์ทั้้งในและต่างประเทศมากมาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในราคาประหยัดกับบริการที่มีคุณภาพ
คุณสามารถขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-175-2702, 081-613-2077
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
 
 

 
 
Copyright © 2012-2015 www.thaiairbooking.com All Rights Reserved.