ทัวร์เขมร 
 
ทัวร์กรุงเทพฯ - อ.อรัญประเทศ (ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต)–เสียมราฐ–ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ 
3 วัน 2 คืน

โดยรถตู้ กรุ๊ปละ  8 ท่านเท่านั้น 

เดือน พฤษภาคม    9-11  พค    /30 พค – 1 มิย
เดือน มิถุนายน      13-15 มิย   
เดือน กรกฎาคม     30  กค - 1  สค

ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,100 บาท 

 

กรุงเทพฯ - จ.สระแก้ว (ตลาดโรงเกลือ) - ปอยเปต - ศรีโสภณ โตนเลสาป - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรหม - นครธม
นครวัด - ชมโชว์รำอัปสรา - ตลาดเมืองเสียมราฐ - เสียมราฐ
ศรีโสภณ - ปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ
กำหนดการเดินทาง เดือน ก.พ. , เม.ย. , พ.ค. 2558
เดินทางโดยรถตู้ หรือ รถโค้ชปรับอากาศ

ราคาเริ่มต้นท่านละ 5,900 บาท 
 
 

 

• ท่องแดนศิลานคร ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ชมเมืองพระนครธม
• ปราสาทตาพรหม ชมพระอาทิตย์ตกที่ปราสาทพนมบาเค็ง 
• ชมโชว์ระบำอัปสรานาฎศิลป์เขมรพื้นเมืองที่งดงาม
• ช็อปปิ้งตลาดไนท์มาเก็ต, Pub Street ตลาดซาจ๊ะ – ทุ่งสังหาร – องค์เจ๊ก องค์จอม
กำหนดการเดินทาง เดือน มีนาคม 2558
เดินทางโดยสายการบิน CAMBODIA ANGKOR AIR

ราคาเริ่มต้นท่านละ 10,900 บาท 
 
 

 

• ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม,ปราสาทตาพรหม
• ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
• ชม พระราชวังเขมรินทร์,สักการะเจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
• เยือน คุกโตนสเลง ย้อนรอยความโหดเหี้ยมในยุคเขมรแดง
• เยือน อุโมงค์กู๋จี เมืองใต้พิภพของชาวเวียดนามใต้
กำหนดการเดินทาง เดือนธันวาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558
ไปโดยรถโค้ช - กลับสายการบิน (Viet Jet Air)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 14,900 บาท 
 
 
 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์   : 021752701
อีเมล์    : ticket@thaiairbooking.com 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
 
Thaiairbooking.com ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ในราคาประหยัด พร้อมประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้มั่นใจในการเดินทางไปกับเรา ยังมีบริการจองโรงแรม ที่พัก รถยนต์ อย่างครบวงจร และรวบรวมสุดยอดแพคเก็จทัวร์ทั้้งในและต่างประเทศมากมาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในราคาประหยัดกับบริการที่มีคุณภาพ
คุณสามารถขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-175-2702, 081-613-2077
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
 
 

 
 
Copyright © 2012-2015 www.thaiairbooking.com All Rights Reserved.