ทัวร์ลาว 
 
สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กำหนดเดินทาง
21-24 มค., 20-23 กพ., 17-20 มีค.59
14-17 เม.ย.59
โดย สายการบินลาวแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,900 บาท 
 
 
สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
กำหนดการเดินทาง
8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มค.
12-14, 19-21, 26-29 กพ.
4-6, 11-13, 18-20, 25-27 มีค.
1-3, 8-10, 22-24, 29 เม.ย.-1 พค.  
12-14, 14-16, 15-17 เม.ย.   

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท 
 
 
 
สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กำหนดการเดินทาง 
15-17,20-22 มค.,12-14,20-22 กพ.,18-20 มีค. 8-10 เม.ย.
14-16, 15-17 เม.ย.

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท 
 
 
 
สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กำหนดการเดินทาง 
22-24 มค., 5-7, 19-21 กพ.,
4-6, 18-20 มีค., 1-3, 29 เม.ย.-1 พค.59             
15-17 เม.ย.59

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท 
 
 
 
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
กำหนดการเดินทาง 
12-15 กพ., 11-14, 25-28 มีค., 22-25 เม.ย.59
19-22 กพ., 13-16, 15-18 เม.ย.59

ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท 
 
 
 
สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กำหนดการเดินทาง 
ติดต่อเจ้าหน้าที่

ราคาเริ่มต้น ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กำหนดการเดินทาง 
29 เม.ย. - 2 พค. , 16 - 19 , 17 - 20 กค. 2559

ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท 
 
 
 
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
กำหนดการเดินทาง 
22-24 มค., 25-27 มีค., 30 เม.ย.-2 พค.59
20-22 กพ., 15-17 เม.ย.59

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท 
 
 
 
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
กำหนดการเดินทาง 
22-25 มค.,14-17, 25-28 กพ.,17-20 มีค.,7-10 เม.ย.,29 เม.ย.-2 พค.
19-22 กพ., 14-17 เม.ย.

ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท 
 
 
 
ผจญภัยสไตล์เบาๆ ผู้ใหญ่ก็ได้ หนุ่มสาว ก็ดี ต้องเที่ยวที่ สปป.ลาว บ้านใกล้เรือนเคียง สัมผัสเมืองวังเวียง กับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เมืองวังเวียง ชมถ้ำจัง ที่มีหินงอกสวยงาม ชมถ้ำปูคำ(บลูลากูน) ชมถ้ำช้าง ชมถ้ำน้ำ และล่องเรือลำน้ำซอง
กำหนดการเดินทาง 
8-10, 14-16 เม.ย., 6-7, 20-22 พค., 10-12 มิย.
17-19 กค., 12-14 สค., 16-18 กย.
21-23 ตค., 18-20 พย., 10-12 ธค.59 , 31 ธค.-2 มค.60

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท 
 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์   : 021752701
อีเมล์    : ticket@thaiairbooking.com 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
 
 
Thaiairbooking.com ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ในราคาประหยัด พร้อมประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้มั่นใจในการเดินทางไปกับเรา ยังมีบริการจองโรงแรม ที่พัก รถยนต์ อย่างครบวงจร และรวบรวมสุดยอดแพคเก็จทัวร์ทั้้งในและต่างประเทศมากมาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในราคาประหยัดกับบริการที่มีคุณภาพ
คุณสามารถขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-175-2702, 081-613-2077
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
 
 

 
 
Copyright © 2012-2015 www.thaiairbooking.com All Rights Reserved.