ทัวร์ไต้หวัน
 
• ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
• ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – อุทยานเหย่หลิ่ว
  ชมเศียรพระราชินี
• ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตชื่อดัง 3 แห่ง : ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,
   ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง
• พักโรงแรมดี 4 ดาว ทุกคืน !!! 
• อาหารพิเศษ!!! : ปลาประธานาธิบดี, Seafood, เสี่ยวหลงเปา,
  สเต็ก+สลัดบาร์

กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2559

เดินทางโดยสายการบิน :
CINA AIRLINES (CI) 
 
เถาหยวน - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ TA SHEE BLOOMING OASIS
แช่น้ำแร่ - วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - แวะชิมชาอู่หลง - เจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - สวนสน 1000 ปี ไทเป - ศูนย์ปะการังแดง - จงเรื่อฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทเป 101 - ซือหลินไนท์มาเก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Duty Free
เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINE 
 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์ : 021752701
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
 
 
 
 
Thaiairbooking.com ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ในราคาประหยัด พร้อมประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้มั่นใจในการเดินทางไปกับเรา ยังมีบริการจองโรงแรม ที่พัก รถยนต์ อย่างครบวงจร และรวบรวมสุดยอดแพคเก็จทัวร์ทั้้งในและต่างประเทศมากมาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในราคาประหยัดกับบริการที่มีคุณภาพ
คุณสามารถขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-175-2702, 081-613-2077
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
 
 

 
 
Copyright © 2012-2015 www.thaiairbooking.com All Rights Reserved.