ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ MS2 5 วัน 4 คืน
คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาฯ-มะละกา-ยะโฮร์-สิงคโปร์(ยูนิเวอร์แซล)
(บินลงกัวลาฯ -บินกลับจากสิงคโปร์)
กำหนดการเดินทาง     :      9-13 / 10-14  สิงหาคม 2559           ราคา       16,900     บาท
                                                7-11 / 14-18  กันยายน 2559          ราคา       16,900     บาท
                                                20-24 ตุลาคม 2559                          ราคา       16,900     บาท
                                                23-27 พฤศจิกายน 2559                 ราคา       16,900     บาท
                                                1-5 / 6-12  ธันวาคม 2559                 ราคา       16,900     บาท
                                                30-3 / 31-4  มกราคม 2560              ราคา       17,900     บาท
เดินทางโดยสายการบิน :    แอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

    

วันแรก
กรุงเทพ – กัวลาฯ– คาเมรอนไฮแลนด์
04.30  น. 
 
07.10 น.
 
10.05 น. 
 
12.00 น.
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น.
 
 
20.30 น.  
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย
 
ออกจากกรุงเทพ สู่กัวลาฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่  FD   2911
 
เดินทางถึงสนามบินLCCTนำสัมภาระขึ้นรถผ่านชมความเป็นอยู่ของชาวมะลายู
 
บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1)
 
เข้าสู่เส้นทางด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์ จากนั้นเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์  สถานที่พักตากอากาศบนเขาสูงของนักธุรกิจชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีต ปัจจุบันทำเป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว ระหว่างทางสู่คาเมรอนแวะเที่ยวชมไร่พืชผักอันเขียวขจีและไร่สตอร์เบอร์รี่จำนวนมากมายบนภูเขาสูง สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบแวะเที่ยวชมฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก เชิญท่านชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์มหรือเลือกซื้อน้ำผึ้งกลับบ้าน 
 
บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) แบบสุกี้หม้อไฟ   ชาบู-ชาบู  
จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้งผลไม้,ดอกไม้เมืองหนาว
 
เข้าที่พัก โรงแรมฮอริเทจ  ซึ่งล้อมรอบด้วยทิวเขา สถานที่พักงดงามสถาปัตยกรรมยุโรปหรือระดับใกล้เคียงกัน
 
วันที่สอง
คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ
07.00 น. 
 
 
 
 
 
13.00 น. 
 
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
 
สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า  นำท่านลงจากเขาคาเมรอนฯ แวะเที่ยวไร่ชาบารัตขนาดใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็นชาที่มีรสชาติ อร่อยที่สุดของมาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซื้อชาจากไร่ฝากคนทางบ้านจากนั้นแวะเที่ยว น้ำตกอีสกันดา  ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนฯ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่  ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์
 
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
 
จากนั้น นำท่านสู่สถานี SKY WAY กระเช้านั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4  กิโลเมตร ซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย (ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน)  ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า(จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูงกว่า6,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเลเข้าที่พัก โรงแรมเฟิสร์ทเวิล์ด เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย(ไม่รวมเครื่องเล่น)หากท่านจะเข้าคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน หรือจะช้อปปิ้งกับสินค้าที่มีหลายหลาย ได้ตามสะดวก (กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์) เลือกทานอาหารตามสะดวก ที่ฟู๊ดคอร์ด
วันที่สาม
เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮร์บารู
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ตื่นเต้นกับบรรยากาศสดชื่นของทิวเขายามเช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่  5 )
08.30 น.
นำท่านลงจากเก็นติ้ง มุ่งสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ นครแห่งวัฒนธรรม เลือกช้อปปิ้งสินค้าจำพวกช็อคโกแลตในราคาโรงงาน และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม บะกุ๊ดเต๋ ที่คนจีนในมาเลเซีย นิยมรับประทาน  นำคณะเดินทางสู่นครกัวลาลัมเปอร์ชมและถ่ายรูปกับ ตึกปิโตรนัส ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง 452 เมตร ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคม K.L.TOWER (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก) จากนั้นนำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อุนสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor  Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ชึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า”
 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ปุตราจาย่า เมืองใหม่ ที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่ ชมทำเนียบรัฐบาลและมัสยีดสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่อลังการก่อนเดินทางเที่ยวชม มะละกา เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์นำท่านเดินทางไปชมความงดงามของ Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้น นำท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตำนานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนำท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Franci s Xavier และอีก60 ปีผ่านไป ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บนยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็จแล้วปรากฏว่าในวันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกแขนหักเหมือนแขนข้างที่ตัดส่งให้พระราชวังวาติกัน St. Francis Xavier จึงมีผู้นับถือทั่วโลกและมีโรงเรียนในชื่อท่านทั่วโลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์  จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)  ชมย่านการค้าผสมผสาน บนถนนเดียวกัน จากนั้นก่อนอำลามะละกา ผ่านชมมัสยิด Al-Azim Mosque ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนและชวาซึ่งมีความงดงามแตกต่างจากมัสยิดประจำรัฐอื่นนำท่านสู่ รัฐยะโฮร์
เย็น
บริการอาหารเย็น ( มื้อที่ 7 )
22.00 น.
เดินทางถึงรัฐยะโฮร์ รัฐที่มีความเจริญมากที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียอยู่ติดกับสิงคโปร์ เข้าที่พัก  โรงแรม นิวยอร์ค หรือโรงแรม เซเรซ่า   หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สี่
ยะโฮร์บารู-สิงคโปร์ (ซิตี้ทัวร์-เกาะเซ็นโตซ่าสวนสนุก ยูนิเวอแซล-มาริน่าเบย์แซนด์-ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ )
06.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8 )
 
นำท่านสู่ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 
จากนั้น นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบของประเทศสิงคโปร์  ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ ผ่านชมอนุสาวรีย์ เซอร์สแตมฟอร์ดราฟเฟิล ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศสิงคโปร์ ผ่านชมอาคารศาลสูงที่งดงามและโรงแรมเวสทินเคยที่สูงที่สุดในโลกอนุสาวรีย์ช้างซึ่งรัชกาลที่ ๕พระราชทานให้สิงคโปร์
 
จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับสิงโตทะเล หรือเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ บรรยากาศริมทะเลชมโอเปร่าเฮ้าส์ หรือเอสพลาเนดเธียเตอร์  ซึ่งออกแบบได้อย่างแปลกตายิ่ง 
 
จากนั้น นำท่านนั่งรถ สู่เกาะเซ็นโตซ่า พาท่านสนุกกับ UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ผู้ใหญ่ท่านละ 1,800 บาท / เด็กท่านละ 1,500 บาท ) ซึ่งเป็นที่เดียวและที่แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูดและยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมี จุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18 จุดท่องเที่ยวมีเฉพาะในสิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้น (อาหารกลางวันอิสระเพื่อความสะดวก ) เชิญท่าน ตื่นตาตื่นใจกับ
         ๏   สูงที่สุดในโลก         รถไฟเหาะตีลังการางคู่
         ๏    ครั้งแรกในโลก       เครื่องเล่นจากภาพยนตร์มาดากัสกา
         ๏    ครั้งแรกในโลก       ดินแดน Sci-Fi
        ๏    ครั้งแรกในโลก        ปราสาทเชร็คและภาพยนตร์4 D
         ๏   สนุกที่สุดในโลก      ทรานฟอเมอร์
เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore อาทิเช่น  เผชิญหน้ากับกองทัพมัมมี่ บุกตลุยสู่ความมืดมิด รายล้อมไปด้วยลูกไฟขนาดยักษ์ พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแข็ง ไปกับ รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ แล้ว เราจะนำท่านสู่ ยุคจูราสสิคปาร์ค ตื่นเต้นกับการล่องแก่งผจญภัย กับไดโนเสาร์ และบรรยากาศของป่าดงดิบ สนุกกับการชมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ ของสตีเว่น สฟีลเบิร์ก ที่เสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงหรือจะผ่อนคลายด้วยการชมการแสดง Monster Dance ที่ เพลิดเพลิน และอื่นๆอีกมากมาย
18.00 น.
พร้อมกันหน้าประตูทางเข้ายูนิเวอแซล นำท่านขึ้นรถ อำลาเกาะเซ็นโตซ่า
19.00 น.
บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) 
 
หลังอาหาร พิเศษ นำท่านเที่ยวชม “มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า
เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, 
 
นำท่านชมการแสดง แสง สี ตระการตา กับม่านน้ำประกอบเสียงเพลอันสวยงาม Wonderful show  ที่ท่านจะประทับใจในความงดงามสุดแสนจะบรรยาย
หลังจบการแสดง จากนั้นนำท่านกลับสู่รัฐยะโฮร์ เข้าสู่โรงแรมที่พัก Newyork  หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า
สิงคโปร์-เจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งออชาดโรด-กรุงเทพฯ
07 .30 น.
บริการอาหารเช้า ( มื้อที่ 10 )
 
นำท่านเข้าสู่สิงคโปร์(จากโรงแรมถึงด่านสิงคโปร์ใช้เวลาแค่ 10นาที) จากนั้นนมัสการเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นที่เคารพอย่างมากของชาวสิงคโปร์ เพื่อเป็นศิริมงคล ที่วัดจีน และชมวัดศรีกฤษณะ ของชาวฮินดู นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ถนนออชาดย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์  (อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยช่วงช้อปปิ้ง)
16.30 น.
นำท่านสู่สนามบินชางกีของสิงคโปร์ เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.35 น.
เครื่องบินสายการบิน ไทเกอร์แอร์ หรือ สายการบินระดับเดียวกัน  เที่ยวบินที่ TR2114   นำท่านสู่กรุงเทพฯ
21.00 น. 
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
 
 
 

 
ไทยแอร์บุคกิ้งดอทคอม
บริการด้วยใจเพื่อคนไทยเที่ยวทั่วโลก
โทรศัพท์ : 021752702
แฟ๊กซ์ : 021752701
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม www.thaiairbooking.com
 
 
Thaiairbooking.com ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ในราคาประหยัด พร้อมประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้มั่นใจในการเดินทางไปกับเรา ยังมีบริการจองโรงแรม ที่พัก รถยนต์ อย่างครบวงจร และรวบรวมสุดยอดแพคเก็จทัวร์ทั้้งในและต่างประเทศมากมาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในราคาประหยัดกับบริการที่มีคุณภาพ
คุณสามารถขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-175-2702, 081-613-2077
อีเมล์ : ticket@thaiairbooking.com
 
 

 
 
Copyright © 2012-2015 www.thaiairbooking.com All Rights Reserved.